Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Επικοινωνία
 

Δημοσιεύσεις / Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών

   
 • Σπαθάκης Βαγγέλης "Οικονομοτεχνική - Περιβαλλοντική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - αποχετευτικά έργα" (Ιούλιος 2002)

 • Χαραυγής Γιάννης "Διαχείριση υδροδοτικών συστημάτων & αξιολόγηση σωστικών παρεμβάσεων - Η περίπτωση της ΕΥΑΘ Α.Ε.". (Οκτώβριος 2004)

 • Hanna Atalla "Οικονομοτεχνική-Περιβαλλοντική ανάλυση έργων πολιτικού μηχανικού μεγάλης κλίμακας - έργα διευθέτησης χειμάρρων" (Μάρτιος 2005)

 • Αλεξίου Σταυρούλα "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS " (Νοέμβριος 2009)

 • Κωσταβασίλη Αγγελική "Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS" (Νοέμβριος 2009)

 • Ντάναση Κωνσταντίνα "Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Ελλάδα και η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη" (Μάρτιος 2010)

 • Οικονόμου Φλωρέντιος "Τιμολογιακή πολιτική του νερού στην Ελλάδα και η σημερινή κατάσταση στην Ευρώπη" (Μάρτιος 2010)

 • Γκαμπέση Ελισάβετ "Εκτίμηση των απωλειών του δικτύου ύδρευσης της Βέροιας με βάση το πρότυπο της IWA", (Οκτώβριος 2010) - ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕ Τμ. Πολ/κών Μηχ/κών ΑΠΘ (καθ. Κ. Κατσιφαράκης)

 • Μάνθου Θεοδώρα "Εκτίμηση των απωλειών του δικτύου ύδρευσης της Βέροιας με βάση το πρότυπο της IWA", (Οκτώβριος 2010) - ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕ Τμ. Πολ/κών Μηχ/κών ΑΠΘ (καθ. Κ. Κατσιφαράκης)

 • Μανουσέλη Δέσποινα "Αξιολόγηση Επιπέδου Λειτουργίας & Προσδιορισμός του Υδατικού Ισοζυγίου Δικτύων Ύδρευσης" (Νοέμβριος 2011)

 • Ξένου Ελπίδα "Αξιολόγηση Επιπέδου Λειτουργίας & Προσδιορισμός του Υδατικού Ισοζυγίου Δικτύων Ύδρευσης" (Νοέμβριος 2011)

 • Μπαρτζώκα-Τσιόμπρα Μαρία "Ιστορική αναδρομή της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας και πλάνο για την ανάδειξη της περιοχής" (Νοέμβριος 2011)

 • Ψύλλος Γιάννης "Ιστορική αναδρομή της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας και πλάνο για την ανάδειξη της περιοχής" (Νοέμβριος 2011)

 • Κολόπτας Βαγγέλης "Υδατικό Αποτύπωμα και Εικονικό Νερό: Μέθοδοι Υπολογισμού για Προϊόντα και Υπηρεσίες" (Ιούνιος 2012)

 • Σούμπακα Μαρία "Ανθρακικό Αποτύπωμα και μέθοδοι κατανομής της ευθύνης ανάληψης του κόστους του" (Φεβρουάριος 2013)

 • Μακρής Κωνσταντίνος "Μείωση του μη ανταποδοτικού νερού σε αστικά δίκτυα ύδρευσης μέσω διαχείρισης της πίεσης: η περίπτωση της πόλης της ΚΩ" (Ιούνιος 2013)

 • Πατέλης Μενέλαος "Μείωση των απωλειών νερού σε αστικά δίκτυα ύδρευσης με διαμόρφωση Στεγανών Υποζωνών (District Metered Areas) για την αποτελεσματικότερη διαχείρισης της πίεσης: η περίπτωση της πόλης της Κοζάνης" (Οκτώβριος 2013)

 • Ακριτίδης Σπύρος "Ενεργειακή αξιολόγηση και βιοκλιματικός ανασχεδιασμός κτιρίων: η περίπτωση του κτιρίου των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας" (Οκτώβριος 2013)

 • Χρυσοβέργη Αθηνά "Τεχνολογίες, Τεχνικές και Παραδείγματα Αφαλάτωσης-Η περίπτωση της εγκατάστασης στο Llobregat στη Βαρκελώνη" (Μάρτιος 2014)

 • Αζαριάδη Φιλιώ "Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών-Συγκριτική Αξιολόγηση" (Μάρτιος 2014)

 • Τζιράκης Θεόφιλος «Μείωση του μη-ανταποδοτικού νερού σε δίκτυα ύδρευσης με την χρήση του εργαλείου DSS του προγράμματος WATERLOSS" (Ιούλιος 2014)

 • Κούκα Αγγελική "Μαθηματική επίλυση της απόκρισης οριζόντιου κυλινδρικού ημίπληρους δοχείου με παραμορφώσιμα τοιχώματα υπό εγκάρσια διέγερση", (Ιούλιος 2014)

 • Σαγιά Ζωή "Διερεύνηση της επίδρασης της θερμοκρασίας υπόγειου νερού στη διαστασιολόγηση γεωθερμικού συστήματος ανοικτού κυκλώματος για οικιακή χρήση", (Φεβρουάριος 2015)

 • Αλπούς Αθανάσιος "Αξιολόγηση Δικτύων Ύδρευσης - Το πρότυπο της IWA " (Φεβρουάριος 2015)

 • Μουσάδης Ιωάννης "Αξιολόγηση των μεθόδων ανάκτησης του πλήρους κόστους νερού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Μάρτιος 2015)

 • Κορκανά Παναγιώτα "Βελτιστοποίηση διαμόρφωσης υδραυλικά απομονωμένων υποζωνών (DMAs) σε δίκτυα ύδρευσης με χρήση γενετικών αλγορίθμων και ανάπτυξη πρωτότυπου κώδικα" (Σεπτέμβριος 2015)
 
 
site created by