Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Επικοινωνία
 

Δημοσιεύσεις /Δημοσιεύσεις στη «Διάδοση Κυμάτων και Αλληλεπίδραση Κυματισμών και Θαλάσσιων Κατασκευών»

   
  1. Th. Grammenos, Equations of motion for a compressible Navier-Stokes-Fourier fluid in a semi-Riemannian space-time geometry, in Advances in Civil Engineering Research, A. Liakopoulos, E. Mistakidis, A.E. Giannakopoulos (eds.), 2014, 283-290, ISBN: 978-960-88490-4-4 (Επετειακός τόμος για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών)

  2. Tsoukala V.K., Katsardi V., Hadjibiros K., Moutzouris C.I., 2015, Beach Erosion and Consequential Impacts Due to the Presence of Harbours in Sandy Beaches in Greece and Cyprus, Environmental Processes, 2(1), 55-71

  3. Chatziioannou Κ., Katsardi V., Mistakidis E., 2015, The importance of accurate calculation of the nonlinear extreme wave kinematics in the design of offshore platforms, 16th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM 2015 - Towards Green Marine Technology and Transport, Pula, Croatia.

  4. Tsoukala V.K., Pyrpiri Th., Chondros M., Katsardi V., 2015, Prediction of wave transmission coefficient using neural networks and experimental measurements, 16th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean IMAM 2015 - Towards Green Marine Technology and Transport, Pula, Croatia.

  5. Chatziioannou Κ., Katsardi V., Koukouselis A., Mistakidis E., 2015, Response of offshore structures under the effect of real sea states including structural and soil nonlinearities, 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, 12 - 15 July 2015, Greece.

 
 
site created by