Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Εκδηλώσεις
  Επικοινωνία
   

Σύνδεσμοι

   
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)
Δίκτυο υδροΜΕΔΩΝ
Ελληνική Υδροτεχνική Ενωση (ΕΥΕ)
Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ)
International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR)
International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
European Water Resources Association (EWRA)
European Geophysical Union (EGU)
Water Quality Information Center (WQIC)
U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
American Society of Civil Engineers (ASCE)
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
American Physical Society (APS)
International Society of Offshore and Polar Engineers
IEEE Oceanic Engineering Society
Ocean, Offshore and Arctic Engineering Division of the ASME
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
 
 
site created by